Organisatie

Adviesraad Sociaal Domein Delft

Telefoonnummer: 06 21865320

E-mail: secretariaat@asd-delft.nl

Website: https://www.asd-delft.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

gratis

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-raad) geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om het beleid van de gemeente in het sociaal domein. Dat raakt alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken ze door de ogen van de Delftse burgers. Daarbij baseren ze zich op informatie van Delftenaren, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

De ASD is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Zij willen er met hun adviezen aan bijdragen dat elke burger in Delft zo goed als mogelijk mee kan doen.