Organisatie

Boba

Telefoonnummer: 088 033 5562

E-mail: info@boba.nl

Website: https://www.boba.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

eigen bijdrage

Boba Groep

Boba Groep

Boba is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke GGZ-instelling voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Autisme.
Boba is een gecontracteerde zorgaanbieder voor mensen met een indicatie voor individuele begeleiding. Boba zorgt dat mensen met psychiatrische problemen volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Kennis van sterke en zwakke punten, voorspelbaarheid en structuur zijn daarbij zeer belangrijk. Levensloopbegeleiding richt zich op ondersteuning in het dagelijks leven, begeleiding van mantelzorger en vrijwilliger, passend onderwijs en opleidingen vinden, toeleiding naar arbeid, (zelfstandig) wonen in de eigen omgeving en het nuttig besteden van vrije tijd.