Organisatie

Technische Universiteit Delft

Telefoonnummer:

E-mail: itav@tudelft.nl

Website: https://www.tudelft.nl/tbm/itav/onderwijs/nederlands-nt2/over-ons

Locatie

TU Delft / ITAV

Jaffalaan 5, 2628 BX, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Cursussen Nederlands als Tweede taal

Cursussen Nederlands als Tweede taal

Het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden verzorgt intensieve dagcursussen en minder intensieve avondcursussen Nederlands als tweede taal (NT2) voor cursisten van binnen en van buiten de TU Delft. De afdeling is bekend om haar Delftse methode, een efficiënte en effectieve didactiek voor het leren van een tweede taal.