Organisatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds

Telefoonnummer: 06 4673 0542

E-mail: isfdelft@gmail.com

Website: https://www.isfdelft.nl/

Locatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds

Obrechtstraat 50, 2625 XN, Delft

Prijs

gratis

Interkerkelijk Sociaal Fonds ISF

Interkerkelijk Sociaal Fonds ISF

Zit u in een financiële noodsituatie? Misschien kan het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) u hulp bieden. Het ISF helpt alleen in zeer urgente noodsituaties waarin er geen andere hulp mogelijk is. Dit kan in de vorm van een gift of een lening.
Het ISF betaalt niet uw boetes en verstrekt geen leningen voor het inrichten van woningen. Uiteraard kunnen er zich specifieke (niet te voorziene) uitzonderingsgevallen voordoen. Dan kan gezocht worden naar een oplossing. De aanmelding voor het spreekuur kan gedaan worden door een hulpverlenende instantie of door uzelf via de mail, via de website of door een brief te sturen aan het ISF. Na aanmelding moet u zelf een bezoek brengen aan het spreekuur van het ISF om een toelichting te geven. Daarna besluit het ISF of u in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage.