Organisatie

Delft Support

Telefoonnummer: 14015

E-mail: wmo@delftsupport.nl

Website: https://www.delftsupport.nl/

Locatie

Delft Support

Postbus 2950, 2601 CZ, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Kortdurend verblijf of respijtzorg

Kortdurend verblijf of respijtzorg

Bent u mantelzorger en verleent u langdurig en intensief zorg aan een dierbare? Met respijtzorg of kortdurende zorg laat u zich tijdelijk vervangen door een professionele zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u overbelast dreigt te worden of als u tijdelijk niet in staat bent om de zorg te geven die nodig is.

Respijtzorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor respijtzorg: opvang buitenshuis, zoals dagopvang, logeerhuizen of een zorgboerderij.
Bij kortdurend verblijf kan de persoon voor wie u zorgt een deel van de week in een zorginstelling logeren.

Strandgoed ter Heijde bijvoorbeeld biedt beide vormen van zorg aan. U heeft daar geen Wmo indicatie voor nodig, en betaalt per dag een eigen bijdrage

Er zijn grenzen aan hoe lang respijtzorg en kortdurend verblijf kan duren. Bij langduriger gebruik is er sprake van een opname en heeft u een indicatie nodig voor de Wet Langdurige Zorg.

Deel uw zorgen met uw familie, buren of vrienden. Wellicht kunnen zij u (tijdelijk) helpen. Komt u er niet zelf uit of met hulp van anderen? Dan kunt u contact opnemen met Delft Support voor een Wmo-voorziening. Na uw melding neemt de gemeente contact met u op. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage.

Kijk op Wmo voor meer informatie over de Wmo.