Organisatie

Mentorschap Haag en Rijn

Telefoonnummer: 06 1507 0234

E-mail: denhaag@smhr.nl

Website: https://mentorschaphaagenrijn.nl/

Locatie

Mentorschap Haag en Rijn

Zichtenburglaan 260, 2544 EB, s-Gravenhage

Prijs

eigen bijdrage

Mentorschap Haag en Rijn

Mentorschap Haag en Rijn

Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. De mentor speelt vooral een rol als de betrokkene niet meer in staat is besluiten over de zorg te nemen.
De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Hij/zij neemt waar nodig beslissingen over de zorg. Daarbij houdt hij/zij zoveel mogelijk rekening met hetgeen de betrokkene zelf wil en kan. Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter. U kunt bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn terecht voor een vrijwillige mentor.