Organisatie

Pieter van Foreest

Telefoonnummer: 015 515 5000

E-mail: contact@pietervanforeest.nl

Website: https://pietervanforeest.nl/

Locatie

Ontmoetingscentrum Dock van Delft

Ezelsveldlaan 276, 2611 DL, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Ontmoetingscentrum Dock van Delft

Ontmoetingscentrum Dock van Delft

In het ontmoetingscentrum Dock van Delft kunnen mensen met verschillende vormen van dementie en hun mantelzorgers terecht. Er wordt informatie gegeven en hulp geboden. Ook is er lotgenotencontact en een activiteitenprogramma. Er is een aparte groep voor jonge mensen met dementie.

Indicatie

Er zijn activiteiten voor iedereen en voor mensen met een indicatie. Een indicatie kunt u aanvragen bij Delft Support. De cliëntenservice van Pieter van Foreest kan u helpen met de aanvraag van een indicatie.

Voor iedereen

Ouderen en kwetsbare wijkbewoners kunnen deelnemen aan het programmaonderdeel ‘Onder de mensen’. Er wordt koffie geschonken en er is een bewegingsactiviteit.

Toegankelijk met een indicatie

Terwijl voor nieuwe cliënten een indicatie wordt aangevraagd, kunnen ze alvast beginnen met de kennismakingsperiode. Deelnemers kunnen meedoen aan het hele dagprogramma of aan onderdelen zoals het koor, bewegen, kaarten, breien of een spelletje. Ook zijn er activiteiten samen met de mantelzorger en gespreksgroepen voor partners en kinderen.
Voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers biedt het ontmoetingscentrum een apart programma aan.

Meedoen?

Kijk op Ontmoetingscentrum Dock van Delft voor meer informatie.