Organisatie

Jeugdformaat

Telefoonnummer: 070 351 2751

E-mail: info@jeugdformaat.nl

Website: https://www.jeugdformaat.nl/

Locatie

Jeugdformaat

Fleminglaan 12, 2289 CP, Rijswijk (ZH)

Prijs

gratis

Opvang en begeleiding kwetsbare kinderen en jongeren

Opvang en begeleiding kwetsbare kinderen en jongeren

Jeugdformaat biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Sommige kinderen hebben thuis meer begeleiding nodig en voor anderen is thuis geen prettige – soms zelfs een onveilige – omgeving. Deze kwetsbare groep heeft behoefte aan specialistische ondersteuning. Jeugdformaat kan helpen door:

1. ondersteuning van schoolmaatschappelijk werker (vanuit Schoolformaat);
2. opvang, begeleiding en behandeling op basis van daghulp;
3. advies, consultatie en behandeling door gedragswetenschappers.

Het aanbod is geschikt voor jongeren van 0-18 jaar.

Stuur een mail voor meer informatie (zie Contact info).

Jeugdformaat is ook via WhatsApp bereikbaar: 06 4676 4066.