Organisatie

Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft

Telefoonnummer:

E-mail: secretaris@ssbodelft.nl

Website: http://www.ssbodelft.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

eigen bijdrage

Ouderenbonden – SSBO

Ouderenbonden – SSBO

De Ouderenbonden behartigen zowel landelijk als plaatselijk de belangen van ouderen en geven actuele informatie. Er is een Algemene-, een Katholieke- en een Protestants Christelijke Ouderen Bond. En er is de SSBO: de Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen, die een overkoepelende functie heeft. Ouderenbonden kunnen bijvoorbeeld hulp bij de belastingaangifte aanbieden of u kunt er cursussen volgen.

Verder is er een Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen die de belangen van pensioengerechtigde ambtenaren en trendvolgers behartigt. In Delft is ook de Federatie voor Ouderen actief, die voorlichting geeft over recreatie in ouderensociëteiten.

In Delft zijn de volgende bonden vertegenwoordigd:

KBO: Katholieke Bond van Ouderen
PCOB: Protestants Christelijke Ouderen Bond
SSBO: Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft.