Organisatie

PerspeKtief

Telefoonnummer: 015 284 1000

E-mail: info@PerspeKtief.nl

Website: https://www.PerspeKtief.nl/

Locatie

Kessler Perspektief

Kalfjeslaan 2, 2623 AA, Delft

Prijs

eigen bijdrage

PerspeKtief begeleid wonen

PerspeKtief begeleid wonen

PerspeKtief is er voor mensen die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problematiek en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen of beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen. U krijgt een aantal uren per week praktische ondersteuning in uw eigen thuissituatie. Er is aandacht voor gezondheid, woonvaardigheden, financiën en administratie, dagbesteding, werk, opleiding en sociale contacten. U woont in uw eigen woning of op een nevenlocatie van PerspeKtief. Voor deze vorm van begeleiding heeft u een indicatie nodig van Delft Support