Organisatie

DOEL Delfland Preventie

Telefoonnummer: 015 260 7529

E-mail: info@ggz-delfland.nl

Website: https://www.ggz-delfland.nl/doel-delfland/ons-aanbod/preventie/

Locatie

DOEL Delfland Preventie

Sint Jorisweg 2, 2612 GA, Delft

Prijs

gratis

Plezier op school voor kinderen uit groep 8

Plezier op school voor kinderen uit groep 8

Deze training is bedoeld voor als je van groep 8 naar de brugklas gaat en je het lastig of spannend vindt om contact te maken en/of te houden met anderen, als je gepest bent of het lastig vindt om voor jezelf op te komen. Het kan zijn dat je erg op ziet tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs.
In de training wordt gewerkt aan basisvaardigheden zoals stevig staan, anderen aankijken, duidelijk praten, goed luisteren en een praatje maken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan omgaan met spanning, anders leren denken en omgaan met moeilijke situaties zoals nee zeggen en pestgedrag.
De training duurt twee dagen en vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie.

Er is ook een bijeenkomst voor ouders/verzorgers waarin wordt verteld wat de training inhoudt en hoe zij jou het beste kunnen begeleiden en ondersteunen.

Kijk op Plezier op School voor meer informatie.