Organisatie

Doel Delfland

Telefoonnummer: 015 260 7529

E-mail: info@ggz-delfland.nl

Website: https://www.ggz-delfland.nl/doel-delfland/

Locatie

DOEL Delfland Jorisweg

Sint Jorisweg 2, 2612 GA, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Programma DOEL

Programma DOEL

Prodeba biedt gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek. Het aanbod bestaat uit ambulante individuele begeleiding, schoolbegeleiding, onderwijs-zorg combinaties, groepsbegeleiding, behandeling en beschermd wonen. Dat laatste wordt aangeboden in woonlocaties in Leiden en Alphen aan den Rijn. De behandeling is ambulant, dus zonder opname.

De begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Hulp op alle levensgebieden, goede aansluiting op de andere betrokken hulpverleners en het netwerk van de cliënt is hierbij essentieel. Hierdoor kan voorkomen worden dat een kind uitvalt op school, thuis komt te zitten, opgenomen of uit huis geplaatst moet worden.