Organisatie

Delft voor Elkaar

Telefoonnummer: 015 760 0200

E-mail: info@delftvoorelkaar.nl

Website: https://www.delftvoorelkaar.nl/

Locatie

Delft voor Elkaar

Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Respijtzorg

Respijtzorg

Als u mantelzorger bent, dan kan respijtzorg een uitkomst zijn. Bij respijtzorg kunt u iemand vragen om de zorg die u geeft tijdelijk van u over te nemen. Zo heeft u even een adempauze en kunt u nieuwe energie opdoen . Dat helpt ook om de zorg die u wel kunt en wilt geven langer vol te houden. Er zijn veel mogelijkheden. U kunt de zorg een enkele keer of bij herhaling overdragen, voor langere of kortere tijd, bij de zorgvrager thuis en buitenshuis, aan mensen uit uw eigen omgeving, vrijwilligers of beroepskrachten. Soms is het gratis en soms zijn er kosten aan verbonden.

Tegemoetkoming in de kosten

Als er kosten verbonden zijn aan respijtzorg is het soms ook mogelijk om hier een vergoeding voor te krijgen. Voor de zorg door beroepskrachten is meestal een ‘indicatie’ nodig. Een indicatie kunt u aanvragen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet of uw Zorgverzekeraar. Delft voor Elkaar en de zorginstelling waar de beroepskrachten werken kunnen u eventueel helpen bij deze aanvraag.

Voorbeelden

De zorg thuis overnemen heeft als voordeel dat iemand in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Denk hierbij aan toezicht houden op iemand met dementie, waken bij iemand in de laatste levensfase of spelen met een kind met een beperking. Wie op vakantie wil kan bijvoorbeeld ook gebruik maken van Handen in Huis

Delft voor Elkaar

Wilt u eens sparren over wat er voor u mogelijk is? Kijk op Senioren en Mantelzorg of neem telefonisch of per mail contact op met een cliëntondersteuner van Delft voor Elkaar (zie Contact info).