Organisatie

Delft Support

Telefoonnummer: 14015

E-mail: wmo@delftsupport.nl

Website: https://www.delftsupport.nl/

Locatie

Delft Support

Postbus 2950, 2601 CZ, Delft

Prijs

gratis

Sociaal Team – Delft Support

Sociaal Team – Delft Support

Het Sociaal Team is er voor huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden of als er bemoeizorg nodig is. Het team richt zich op mensen en gezinnen met opgestapelde problemen en waarbij er onvoldoende of geen eigen regie is binnen het huishouden.
Een coach van het Sociaal Team kan tijdelijk die regie overnemen. Alleen professionele hulp- en dienstverleners kunnen een gezin aanmelden bij het Sociaal Team. Als je je als inwoner zorgen maakt om iemand kun je dit melden bij Meldpunt Bezorgd Delft
Meldpunt Bezorgd werkt nauw samen met het Sociaal Team.

Meer informatie over hulp in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Delft kunt u vinden bij Delft Support (zie contact info).