Organisatie

Sociale Verzekeringsbank

Telefoonnummer: 0475 36 8040

E-mail:

Website: https://www.svb.nl/nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

niet bekend

SVB dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

SVB dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Met behulp van dit advies kan de dubbele kinderbijslag worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kijk op SVB dubbele kinderbijslag voor meer informatie.