Organisatie

Taal+ School ROC Mondriaan

Telefoonnummer: 088 666 3775

E-mail: taalplusschool.regio@rocmondriaan.nl

Website: https://www.rocmondriaan.nl/roc-mondriaan-taal-school

Locatie

ROC Mondriaan

Brasserskade 1, 2612 CA, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Taallessen ROC Mondriaan

Taallessen ROC Mondriaan

In Delft wonen ongeveer 9.000 mensen die niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven of rekenen of die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Daar is iets aan te doen: er zijn speciale en betaalbare cursussen en allerlei mogelijkheden om te oefenen met taal.
Mensen die niet of moeilijk kunnen lezen en schrijven, ervaren veel hindernissen in het dagelijks leven. Toch houden ze het meestal liever voor zich.
Als u iemand kent voor wie dat geldt, herkent u misschien ‘smoezen’ zoals “ik houd niet van lezen”, “ik ben de afspraak die in de brief stond vergeten”, “ik heb geen mail”, “wilt u dat even voor mij opschrijven, mijn handschrift is namelijk nogal slecht”, of: “ik ben mijn bril vergeten”.

Cursussen Mondriaan

Het ROC Mondriaan geeft cursussen aan laaggeletterde mensen en aan mensen voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2). De lessen worden in kleine groepen gegeven. Op basis van wat u al kunt, wordt bekeken welke cursus bij u past.
Daarnaast kunt u bij het ROC Mondriaan ook taalvrijwilliger worden. U begeleidt dan een cursist gedurende een half jaar tot een jaar, door eens per week samen te oefenen met taal.