Organisatie

DOK Delft

Telefoonnummer: 015 212 3450

E-mail: info@dok.info

Website: https://www.dok.info/

Locatie

DOK Centrum in OPEN

Vesteplein 100, 2611 WG, Delft

Prijs

gratis

Taalvisite DOK Centrum

Taalvisite DOK Centrum

Taalvisite is een project opgezet door de bibliotheek DOK in samenwerking met basisscholen en peuterspeelzalen. Het is bedoeld voor ouder en kind (2 tot 12 jaar) met als inzet het stimuleren van taalontwikkeling en het bevorderen van het leesplezier van het kind.
Er wordt ook geïnvesteerd in de taal- en leesvaardigheid van ouders die laaggeletterd zijn.

Vrijwilligers gaan vijftien weken op taalvisite bij gezinnen en ondernemen allerlei taalactiviteiten met de kinderen en hun ouders.

Kijk op Taalvisite voor meer informatie.