Organisatie

Global Talk

Telefoonnummer: 088 255 5222

E-mail:

Website: https://www.globaltalk.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

eigen bijdrage

Tolkentelefoon

Tolkentelefoon

TVCN (Tolk- en Vertaalcentrum Nederland) heeft als taak om op niet-commerciële basis tolkdiensten te verrichten voor niet-Nederlandstaligen. Meestal gebeurt dit telefonisch.
Als een tolk persoonlijk aanwezig moet zijn, moet ruim van tevoren een afspraak gemaakt worden; er zijn soms wachtlijsten, afhankelijk van de taal. De tolkencentra zijn 24 uur per dag zeven dagen in de week bereikbaar voor telefonische tolkdiensten.
Het reserveren van een gesprek kan tijdens kantooruren of in het weekend in de ochtend.
Via de website kan een offerte aangevraagd worden voor alle tolkdiensten.