Organisatie

Valys (Transvision)

Telefoonnummer: 0900 9630

E-mail:

Website: https://www.valys.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

eigen bijdrage

Valys Reisservice

Valys Reisservice

Valys is bedoeld voor mensen met een vervoershandicap, die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Voor korte afstanden is er de regiotaxi en voor vervoer buiten de regio is er het taxivervoer van Valys. U kunt met Valys reizen naar een bestemming of vanaf een vertrekpunt dat op meer dan vijf openbaar-vervoerzones van uw woonadres ligt. Valys biedt de mogelijkheid om die vervoersvorm te kiezen die het beste aansluit op uw persoonlijke behoeften en waarmee optimaal van het reisbudget gebruik kan worden gemaakt.

Valys Basis: Vervoer met een taxi die u vanaf huis of een ander vertrekpunt naar uw bestemming brengt.

Valys Begeleid: Vervoer met een taxi naar het station. Daar wordt u door een Valys Reisassistent naar de trein begeleid en vervolgens op uw aankomststation opgewacht, om u dan naar de taxi te brengen. Deze brengt u naar uw eindbestemming.

Valys Vrij: Vervoer met taxi en trein voor mensen die zelfstandig met de trein willen en kunnen reizen. De taxi brengt u naar het station van vertrek en van het station van bestemming naar uw eindbestemming. U reist geheel zelfstandig met de trein.

Met de Valys-pas heeft u recht op een jaarlijks standaard persoonlijk kilometerbudget voor een lage (openbaar vervoer) prijs daarboven zijn de kosten per kilometer hoger.
Iedere Valys-pashouder mag gratis één begeleider meenemen. Valys-pashouders mogen maximaal twee loophulpmiddelen meenemen. Dit moet vermeld worden bij het boeken van de rit.

Voor het aanvragen van een Valys-pas heeft u één van de volgende documenten nodig:

1. Een beschikking van de gemeente waarin staat dat u gebruik kunt maken van vervoer onder de voorwaarden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (regiotaxi)
2. Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel
3. Een gehandicaptenparkeerkaart uitgegeven door de gemeente
4. Een OV-begeleiderskaart