Organisatie

Participe Delft

Telefoonnummer: 015 760 0100

E-mail: receptie@participedelft.nu

Website: https://www.participedelft.nu/

Locatie

Delft voor Elkaar

Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR, Delft

Prijs

gratis

Vertaalservice Delft voor Elkaar

Vertaalservice Delft voor Elkaar

De vrijwilligers van de VertaalService van Delft voor Elkaar zetten zich belangeloos in om de gesprekken tussen medewerkers van organisaties en Delftenaren, die geen of onvoldoende Nederlands spreken, te vertalen.

Veel talen

De VertaalService heeft vrijwilligers die kunnen vertalen naar of vanuit het Arabisch, Berbers, Engels, Farsi/Pastho/Urdu, Koerdisch/Turks, Portugees en Tingrinya/Amharic.

Vertaalverzoeken

Medewerkers van organisaties kunnen een vertaalverzoek indienen via de mail. Stuur hiervoor een mail aan de Receptie van Delft voor Elkaar (zie contact info).

De vertaaldienst is gratis. Wel verwacht Delft voor Elkaar dat organisaties die gebruik maken van de vertaalservice hun cliënten informeren en motiveren om aan taalactiviteiten mee te doen.
Het is fijn dat er vrijwillige vertalers zijn die organisaties en anderstaligen helpen om elkaar te begrijpen. Toch blijft Nederlands spreken, voor wie in Nederland woont, noodzakelijk om deel uit te maken van de samenleving. Hoe beter je zelf Nederlands spreekt, des te makkelijker je contact maakt met de mensen om je heen; taal verbindt!