Organisatie

Villa Pinedo

Telefoonnummer:

E-mail: info@villapinedo.nl

Website: http://www.villapinedo.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

gratis

Villa Pinedo

Villa Pinedo

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren van gescheiden ouders aan de slag, dat is wat de stichting zo bijzonder maakt. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet er nou beter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf? De meer dan 250 ervaringsdeskundigen (van 14-26 jaar) geven als online-buddy of via het forum advies aan kinderen en ouders, schrijven blogs om hun ervaring met lotgenoten en ouders te delen. Ook geven zij workshops aan (v)echtscheidende ouders die in het ‘Kinderen uit de knel’- traject zitten. Ze maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat.