Organisatie

DelftseBuur

Telefoonnummer:

E-mail: info@delftsebuur.nl

Website: https://www.DelftseBuur.nl/

Locatie

Geen bezoekadres

Prijs

gratis

Welkom in Delft platform

Welkom in Delft platform

Met de komst van veel vluchtelingen naar Nederland draagt ook Delft haar steentje bij. Om mensen een warm welkom te geven in Delft steken gemotiveerde vrijwilligers en professionals hun handen uit de mouwen om de nieuwe bewoners te ondersteunen. In de stad Delft bestaan een groot aantal initiatieven van inwoners en van vrijwilligersorganisaties om statushouders te helpen mee te gaan doen in Delft. Ook is er een uitgebreid aanbod van professionele partijen.

Doel van het platform is om:

a) initiatieven stimuleren en faciliteren, kennis en ervaring uitwisselen;

b) afstemmen tussen ondersteuners en professionals en voor onderlinge doorverwijzing en warme overdracht;

c) statushouders met (geestelijke) gezondheidsproblemen helpen om aan professionele hulp te komen zoals GGD en GGZ;

d) structurele knelpunten die aan het licht komen bij het helpen van de statushouders te communiceren naar het stadsbestuur.

In het Welkom in Delft platform zitten de volgende personen/organisaties:

Delftse Buur werkt met vrijwilligers die (oorlogs-)vluchtelingen ondersteunen bij sociale inburgering: koffiedrinken en/of samen eten, de stad verkennen, een telefoontje plegen. Ondertussen oefen je samen Nederlands. DelftseBuur is nabuurschap in Delft.

Taalhuis Delft is het informatiepunt over al het formele en informele taalaanbod in Delft. Zij organiseren o.a. elke woensdagavond het Taalcafé Delft in DOK Open. Informatie: bernadette@taalcollectiefdelft.nl

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en ISOFA/ Schuldhulpmaatje Delft
Beide organisaties ondersteunen op financieel gebied. Informatie: ger.fischer@xs4all.nl

De wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Kerk Delft organiseert eens per maand op zondagavond in de Bethlehemkerk een Open Avondmaaltijd waar ook statushouders van harte welkom zijn. Iedereen neemt iets te eten of te drinken mee, en als dat niet lukt is het ook goed omdat het eten gedeeld wordt. Informatie: geaenwimdejong@telfort.nl

Wouke Lam, betrokken inwoner, verzorgt verbinding met het Vrouwen in Delft platform en Human House Delft

De Gemeente Delft zet in op samenwerking met en in de stad en vindt het dan ook belangrijk deel te nemen aan de overleggen van het platform om te weten wat er speelt en actief mee te denken.

Taalschool Rijswijk / Delft is het eerste contact als nieuwkomers vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar Delft komen. Dit gebeurt zodra het huurcontract bij een woningbouwvereniging is getekend. Zij begeleiden nieuwkomers gedurende een half jaar en brengen ze o.a. in contact met DelftseBuur.

De Jongerenacademie Delft Support begeleidt alle jongeren in de leeftijd 18 tot 27 jaar die geen opleiding, werk of geld hebben en daar iets aan doen willen. Samen met de jongeren kijken ze wat ze willen en nodig hebben en stellen een plan van aanpak op. Lukt het niet direct om naar school of aan het werk te gaan dan komt hij/zij onder begeleiding van een jongerenconsulent in een traject. Dit kan bestaan uit: trainingen, workshops, assessments, voorlichting en coaching gesprekken.

Werkse! begeleidt Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Onze missie: iedereen doet er toe en is door werk kansrijker. Ook aan statushouders biedt Werkse! begeleiding op maat richting werk en participatie.

Delft voor Elkaar helpt inwoners voor een bepaalde periode om de administratie op orde te brengen en te houden en de vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij het uitzoeken op welke inkomensondersteunende regelingen bewoners van Delft recht hebben. Daarnaast helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van verschillende formulieren. (zoals voor huur- en zorgtoeslag, enz.)

Wilt u ook deelnemen aan het Welkom in Delft platform neem dan contact op met Bernadette Lengkeek of bel 06 2083 7565.