Organisatie

Woonvereniging Nevel Nemas

Telefoonnummer:

E-mail: nevel-nemas@live.nl

Website: https://www.nevel-nemas.nl/

Locatie

Woonvereniging Nevel Nemas

Tuindersvaart 62 A, 2614 SK, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Woongroep voor vijftigplussers – Nevel Nemas

Woongroep voor vijftigplussers – Nevel Nemas

De bewoners van De Kornalijn in de Harnaschpolder in Delft, vormen samen een woonvereniging: Nevel Nemas. De woongroep is bedoeld voor actieve en zelfstandige vijftigplussers. Bijzonder aan de woonvereniging is een grote onderlinge betrokkenheid en de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp.

Elke bewoner heeft een eigen appartement. Daarnaast heeft de woongroep gemeenschappelijke ruimtes waarin men elkaar kan ontmoeten. Door respect te hebben voor elkaars privéleven en positieve belangstelling te tonen voor elkaar, leven mensen in een woongroep niet langs elkaar heen en blijven ze actief in hun sociale omgeving.