Organisatie

Delft Support

Telefoonnummer: 14015

E-mail: wmo@delftsupport.nl

Website: https://www.delftsupport.nl/

Locatie

Delft Support

Postbus 2950, 2601 CZ, Delft

Prijs

eigen bijdrage

Zorg particulier of met een PGB

Zorg particulier of met een PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of individuele begeleiding) inkopen bij een zorginstelling naar keuze of een particuliere hulp inhuren. De reden om te kiezen voor een PGB kan zijn dat particuliere thuiszorginstellingen meer zorg op maat kunnen bieden, bijvoorbeeld flexibele tijden en een vaste hulpverlener.

Kijk op Per Saldo en op Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie.

Om gebruik te kunnen maken van een PGB heeft u een indicatie nodig dat u zorg nodig heeft.
U kunt ook kiezen voor zorg in natura. Dan kunt u kiezen uit zorgaanbieders die door de gemeente of uw zorgverzekeraar zijn gecontracteerd.
Vormen van zorg die onder de Wmo vallen zijn o.a.: huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en begeleiding groep (dagopvang).
Kijk op Delft Support voor meer informatie over indicaties.

Bent u mantelzorger of tijdelijk beperkt door bijvoorbeeld een operatie? Dan kunt u gebruik maken van de basisvoorziening huishoudelijke hulp van de Gemeente Delft.

Hieronder enkele zorgaanbieders met Delft als werkgebied waar u als PGB-houder uw zorg kunt inkopen.

Zuster Jansen zet kleine vaste teams in om persoonlijk vertrouwen en een goede band met de cliënten op te bouwen. Naast 24-uurs zorg en verpleging, zijn zij ook gespecialiseerd in zorg bij dementie.

Thuisverzorgd Delft biedt verzorging, begeleiding en gezelschap in de thuissituatie van senioren.

Buurtzorg is een kleinschalig alternatief voor de reguliere wijkverpleging. Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis, begeleidt bij herstel of tijdens het ziekteproces.

Bij LaPorta Vitale kunt u terecht voor persoonlijke verzorging, administratieve ondersteuning en begeleiding bij uitjes of ziekenhuisbezoek.

Het Verpleeg Collectief werkt samen met onafhankelijke zorgverleners en is gespecialiseerd in het verlenen van particuliere thuiszorg.

Kijk op de Nationale Hulpgids voor meer informatie over particuliere thuiszorg.