Ontmoetingscentrum Vermeertoren

In het ontmoetingscentrum kunnen ouderen en hun mantelzorger terecht voor informatie, praktische hulp, contacten met lotgenoten en sociale contacten.
Deelnemers in het ontmoetingscentrum zijn vaak ouderen met lichamelijke en geestelijke klachten, maar soms ook jongere mensen die vergeetachtig zijn of bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van anderen. Er zijn in Delft vier ontmoetingscentra, waarvan de Vermeertoren er één is.

Voor bezoekers met dementie of cognitieve problemen die hoog zijn opgeleid en/of hoogbegaafd zijn is er in de Vermeertoren de Mondriaan groep. Omdat de interesses beter op elkaar aansluiten, ervaren de deelnemers de dagbesteding als zinvoller.

Als u geïnteresseerd bent in een bezoek aan het ontmoetingscentrum of u kent iemand in uw omgeving voor wie u denkt dat het ontmoetingscentrum een goede dagbesteding kan zijn, dan kunt u altijd langs komen voor advies. Een bezoeker kan op proef meedoen en als hij of zij het als prettig ervaart, kan een Wmo-indicatie voor begeleiding groep worden aangevraagd voor verdere deelname. De cliëntenservice van Pieter van Foreest helpt bij het aanvragen van de indicatie.

Op vrijdagochtend kunnen bewoners van de Vermeertoren terecht in het seniorenhonk in het Ontmoetingscentrum voor ontmoeting en een kopje koffie.

Kijk op Ontmoetingscentrum Vermeertoren voor meer informatie.

Activiteitencentrum Aventurijn

Aventurijn is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Dagbesteding is een goed alternatief voor mensen die door hun beperkingen geen betaald werk kunnen verrichten. Daarnaast is er gelegenheid om mensen te ontmoeten met dezelfde beperking.
Bij Aventurijn kunnen elke dag 25 tot 30 mensen terecht voor dagbesteding. Er is een aanbod van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld beweging, creatieve activiteiten, koken en het leren werken met een computer. Één keer per maand is er het NAH-café

Kijk op Aventurijn van Gemiva-SVG voor meer informatie.

Activiteiten voor jongeren bij Gemiva

Gemiva is een plek waarbij jongeren met een beperking bij elkaar kunnen komen in de leeftijd tussen 10 en 15 jaar, waarbij er genoeg te doen is. Er is een computer-, fitness- en chillruimte en de jongeren mogen hier allemaal gebruik van maken. Ook worden er externe dingen geregeld zoals: lasergamen, playstationen, MDT traject etc. We proberen d.m.v. groente en fruit het gezonde eten te stimuleren. Het is elke vrijdag van 19: 00 tot 21: 00 uur op de Tuindersvaart.

Senior Fit – Body Vitaal 60+ in de Parel

Senior Fit – Body Vitaal 60+ is een uurtje met elkaar bewegen onder begeleiding van een beweegcoach. De muziek staat aan, we doen spierverstevigende oefeningen en af en toe ook een leuke spelvorm met ballen. Na de les drinken we een kopje koffie of thee met elkaar.

Beweegt u mee?

U bent van harte welkom om gratis een proefles te volgen.

Kijk voor meer informatie op Sporten in Delft

Haaglanden Beweegt is partner van Delft voor Elkaar.

Ambulante Dienst Gemiva

De ambulante Dienst Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en Westland van Gemiva ondersteunt in de regio Delft mensen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel. De medewerkers begeleiden cliënten thuis of op een plek buitenshuis waar zij activiteiten ondernemen.
De cliënten kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het indelen van de dag, het beheer van financiën, het aanvragen van hulpmiddelen en het in stand houden van het (sociale) netwerk. Ook ouders van een gehandicapt kind of partners van een cliënt kunnen een beroep doen op de Ambulante Dienst. De medewerkers van de Ambulante Dienst ontlasten dan het gezin door een deel van de zorg op zich te nemen en activiteiten met de partner of het kind te ondernemen.

Zie Gemiva locaties in de buurt voor meer informatie.

De Smaragd en Aventurijn

De Gemiva-SVG Groep heeft in Delft woonlocatie De Smaragd en activiteitencentrum Aventurijn. Beide zijn gevestigd in het zorgcomplex Kornalijn in de Harnaschpolder. Er zijn appartementen voor mensen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel. Er is 24-uurs begeleiding en verzorging beschikbaar vanuit een steunpunt in het gebouw.
Bewoners van De Smaragd kunnen voor hun dagbesteding gebruikmaken van de mogelijkheden van activiteitencentrum Aventurijn op de begane grond van het gebouw. Dit activiteitencentrum is ook toegankelijk voor mensen die elders wonen. Hier kunnen mensen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) terecht voor dagbesteding. Het is een goed alternatief voor mensen die door hun beperkingen geen betaald werk kunnen verrichten. Voor het wonen en/of gebruikmaken van de dagbesteding is een indicatie nodig.

Fit ouder worden

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer de kwaliteit van de spieren afneemt en hoe groter de kans op valblessures. Blijf in beweging, voorkom vallen! De 12-weekse cursus Fit Ouder worden van Fys Optima is erop gericht om op een laagdrempelige manier veilig en verantwoord in beweging te komen.

Fys Optima biedt fysiotherapie aan, maar ook trainingen voor mensen met diverse condities en aandoeningen. Voor iedereen wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt.

DOEL Delfland – van Adrichemstraat

Doel Delfland biedt onder meer de volgende activiteiten aan in de van Adrichemstraat:

  • creatieve inloop
  • keramiek
  • textiele werkvormen
  • lunch
  • diner (inschrijven voor 15.00 uur)
  • tekenen en schilderen
  • open atelier.

Cliënten van Doel Delfland zijn van harte welkom om zelfstandig te komen tekenen, schilderen, keramiek of textiele werkvormen te beoefenen.
Bent u nieuw, neem dan even contact op.
U kunt ook langskomen voor meer informatie of Kijk op DOEL Delfland van Adrichemstraat

Was & Koffie

Tegen een kleine vergoeding kun je bij Was & Koffie je kleren laten wassen en drogen. Strijken kan ook, hier zijn extra kosten aan verbonden. Klaar terwijl je wacht – de koffie staat klaar.
Dit is mogelijk voor inwoners van Delft van alle leeftijden.
Met een extra vergoeding kan Was & Koffie je was ook komen ophalen en weer afleveren.

Was & Koffie maakt werk mogelijk voor mensen voor wie een vaste baan een stap te ver is. Daarnaast kan Was & Koffie leiden tot ontmoetingen. Je vuile was inruilen voor schone was is natuurlijk al mooi, en als je daarbij in contact komt met andere mensen, kan dat ook iets moois opleveren.

Kijk op Doel Delftland – Van Groenewegenstraat voor meer informatie.

Woongroep voor vijftigplussers – Nevel Nemas

De bewoners van De Kornalijn in de Harnaschpolder in Delft, vormen samen een woonvereniging: Nevel Nemas. De woongroep is bedoeld voor actieve en zelfstandige vijftigplussers. Bijzonder aan de woonvereniging is een grote onderlinge betrokkenheid en de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp.

Elke bewoner heeft een eigen appartement. Daarnaast heeft de woongroep gemeenschappelijke ruimtes waarin men elkaar kan ontmoeten. Door respect te hebben voor elkaars privéleven en positieve belangstelling te tonen voor elkaar, leven mensen in een woongroep niet langs elkaar heen en blijven ze actief in hun sociale omgeving.