Taal Sociaal in De Vleugel

Delft voor Elkaar organiseert op twee locaties taallessen voor inwoners van Delft voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is: in wijkcentrum De Vleugel en in wijkcentrum Het Buitenhuis.

Waarom Taal Sociaal?

Bij Taal Sociaal kun je de Nederlandse taal in een rustige en gezellige omgeving samen met anderen oefenen. In een kleine groep leer je beter praten, lezen en schrijven. Iedereen in de groep komt aan het woord en kan vragen stellen. Bij Taal Sociaal verbeter je niet alleen je Nederlands maar ook je kennis over de Nederlandse samenleving en cultuur.

Voor wie?

De lessen zijn gericht op mensen die al een basiskennis hebben van de Nederlandse taal. De lessen worden gegeven door vrijwilligers.

Cursusduur

September t/m juni (1x per week 2 uur les). Tussendoor instromen is mogelijk.

Kosten

25,- per cursusjaar (incl. koffie/thee)

Spreekuur en inschrijven

Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij het inloopspreekuur in wijkcentrum De Vleugel (Aart van der Leeuwlaan 4): woensdag van 13.00 tot 15.00 uur en op afspraak.

Voor meer informatie zie de Taal Sociaal flyer of stuur een mail (zie contact info).

Leslocaties

Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft
Wijkcentrum Het Buitenhuis – Buitenhofdreef 274, Delft

Taal Sociaal in Het Buitenhuis

Delft voor Elkaar organiseert op twee locaties taallessen voor inwoners  van Delft voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is: in wijkcentrum De Vleugel en in wijkcentrum Het Buitenhuis.

Waarom Taal Sociaal?

Bij Taal Sociaal kun je de Nederlandse taal in een rustige en gezellige omgeving samen met anderen oefenen. In een kleine groep leer je beter praten, lezen en schrijven. Iedereen in de groep komt aan het woord en kan vragen stellen. Bij Taal Sociaal verbeter je niet alleen je Nederlands maar ook je kennis over de Nederlandse samenleving en cultuur.

Voor wie?

De lessen zijn gericht op mensen die al een basiskennis hebben van de Nederlandse taal. De lessen worden gegeven door vrijwilligers.

Cursusduur

September t/m juni (1x per week 2 uur les). Tussendoor instromen is mogelijk.

Kosten

25,- per cursusjaar (incl. koffie/thee)

Spreekuur en inschrijven

Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij het inloopspreekuur in wijkcentrum De Vleugel: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur en op afspraak.

Voor meer informatie zie de Taal Sociaal flyer of stuur een mail (zie contact info).

Leslocaties

Wijkcentrum de Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft

Wijkcentrum het Buitenhuis – Buitenhofdreef 274, Delft

Moedergroep Wippolder

Deze groep is voor moeders die het fijn vinden om andere moeders te ontmoeten, of samen over het opvoeden van de kinderen te praten en even uit de dagelijkse sleur te zijn. Kinderen waarvoor geen oppas is, mogen mee komen.

Onder het genot van een kopje thee of koffie bespreek je met elkaar onderwerpen zoals opvoeden, school, schoolkeuze en vrijetijdsbesteding van en met de kinderen.
Heb je vragen waar niet direct een antwoord op is, dan denkt de begeleider van de groep graag met je mee; twee weten meer dan één.

Lijkt het je iets? Kom gerust langs. Er staat een kopje koffie of thee met koekjes voor je klaar. Tijdens de bijeenkomsten van de moedergroep kun je op een ontspannen en rustige manier ook conversatielessen volgen om je Nederlands te verbeteren.

Dag/tijd

Woensdagochtend van 8.45 tot 11.00 uur.

Koffie NL bij de Jessehof

Vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen, willen graag Delftenaren leren kennen en Nederlands oefenen in gewone gesprekjes. Elke week op woensdagochtend komen ze in kleine groepjes koffiedrinken en (Nederlands) kletsen in de Jessehof. Zo krijgen Delftenaren de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Er zijn verhalen over andere landen, ervaringen over inburgeren en kennismaken met Nederland. De vluchtelingen horen hoe Nederlanders leven en werken. Ze leren daardoor sneller Delft kennen en breiden hun kennissenkring uit. Kom langs bij KoffieNL en knoop een gesprek aan. Vergeet de grenzen én ontdek de rijkdom ervan.

Kijk op Delftse Buur KoffieNL voor meer informatie.

Delft MaMa

Ben jij een niet-Nederlandse vrouw en ben jij zwanger? Heb jij een moeilijke zwangerschap en/of bevalling? Heb jij weinig sociale contacten?

Delft MaMa helpt aanstaande moeders uit andere landen om bekend te worden met Nederlandse instellingen, faciliteiten en ook opvattingen en gebruiken rondom zwangerschap en de periode erna. Als je nog niet genoeg Nederlands spreekt, kan het handig zijn als iemand je de weg wijst. Ze kunnen je informeren over zwangerschapszorg, opvoeding van kinderen, kinderopvang en nog veel meer.

Delft MaMa biedt ook een buddy programma aan om vrouwen te begeleiden. Daarnaast verwijzen ze naar professionele instellingen, bouwen ze netwerken van internationale en Nederlandse vrouwen en organiseren ze evenementen zoals een babyinformatie beurs.

Taalschool Rijswijk Delft

Er is een vestiging van de Taalschool Rijswijk in Delft. De school biedt inburgeringstrajecten, taalonderwijs en begeleiding aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Taalschool Rijswijk hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de cursisten. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

De Taalschool biedt meer dan alleen taallessen. Zij ondersteunt de deelnemers bij het opstellen en uitvoeren voor hun plan voor de toekomst. Dat kan gericht zijn op het vinden van een baan, een passende studie of een leerwerktraject. Aan de hand van dit plan worden de taaltrajecten en eventueel aanvullende modules aangeboden.

Informatiepunt Digitale Overheid Centrum

Heb je vragen over DigiD, toeslagen of moeilijke brieven? Bij het IDO, het informatiepunt digitale overheid van DOK, helpen we je gratis; ook als je geen lid bent van DOK.

Het IDO is op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur open voor vragen over:

 • DigiD
 • belastingen en toeslagen
 • zorg, werk of uitkering
 • studiefinanciering
 • rijbewijs
 • AOW aanvragen
 • inburgering

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over actuele openingstijden, zie Informatiepunt Digitale Overheid

Informatiepunt Digitale Overheid Voorhof

Heb je vragen over DigiD, toeslagen of moeilijke brieven? Bij het IDO, het informatiepunt digitale overheid van DOK, helpen we je gratis; ook als je geen lid bent van DOK.

Het IDO is op dinsdag van 14.00 tot 17.30 uur open voor vragen over:

 • DigiD
 • belastingen en toeslagen
 • zorg, werk of uitkering
 • studiefinanciering
 • rijbewijs
 • AOW aanvragen
 • inburgering

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over actuele openingstijden, zie Informatiepunt Digitale Overheid

Taalhuis DOK Voorhof

Het Taalhuis is een informatiepunt voor mensen die moeite hebben met Nederlands spreken, lezen, schrijven en/of rekenen en die geen inburgeringsplicht hebben.

Ook Nederlanders hebben soms niet leren lezen, schrijven en rekenen. Ze ondervinden daar hinder van in het dagelijkse leven maar houden het meestal liever voor zich. Ze kunnen het verbergen met smoezen zoals ‘ik ben mijn bril vergeten’.
Misschien kent u iemand voor wie dat geldt, en die hier mee geholpen kan worden.

Tijdens het spreekuur zijn er deskundige medewerkers die mensen helpen bij het vinden van een goede oplossing voor elke taalvraag. Er is een breed aanbod aan boeken en taalspelletjes.
Bij DOK Voorhof zijn er mogelijkheden voor hulp, zoals Taalmaatjes en rekenmaatjes, maar er is ook informatie over het verdere aanbod in de stad.

Kijk op Taalhuis DOK Delft voor meer informatie.

Taalvisite DOK Centrum

Taalvisite is een project opgezet door de bibliotheek DOK in samenwerking met basisscholen en peuterspeelzalen. Het is bedoeld voor ouder en kind (2 tot 12 jaar) met als inzet het stimuleren van taalontwikkeling en het bevorderen van het leesplezier van het kind.
Er wordt ook geïnvesteerd in de taal- en leesvaardigheid van ouders die laaggeletterd zijn.

Vrijwilligers gaan vijftien weken op taalvisite bij gezinnen en ondernemen allerlei taalactiviteiten met de kinderen en hun ouders.

Kijk op Taalvisite voor meer informatie.