Pilates bij studio Body & Mind

Pilates is een geschikte beweegvorm voor iedereen, ook als u lichte gewrichts- en bewegingsklachten heeft.
Pilates Level Light en 75PlusPilates zijn voor u geschikt als gewrichts- en stijfheidsklachten een beperking vormen of als u senior bent en u uw coördinatie en adembeweging wilt verbeteren en met leeftijdsgenoten wilt trainen. U kunt u ook zittend in een stoel meedoen. Pilates training is een weg die leidt naar lichamelijke en geestelijke fitheid. De bewegingen zijn bewust, fit en licht, spier voor spier.

Anytime Fitness Center – fitness voor senioren

Bij Anytime Fitness kunt u uw conditie verbeteren op de fiets, loopband of crosstrainer. U kunt uw spieren onderhouden op de fitness apparaten en u kunt aan uw evenwicht werken op de mat.

Hulp bij Dementie

Dementie is een ongeneeslijke hersenziekte met ingrijpende gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor zijn of haar naasten. Welke impact heeft dementie, welke hulpmiddelen en activiteiten zijn er voor mensen met dementie en hoe kunnen mantelzorgers worden ondersteund? Deze en heel veel meer vragen worden beantwoord op de website DementieWijzer Delft

Op de website is informatie te vinden die is onderverdeeld in verschillende categorieën: regelzaken, zorg (overname), ondersteuning zowel van de cliënt als van de mantelzorger. En ook handvatten over gedrag van en omgaan met je naaste, activiteiten, gezondheid en ondersteuning in en rondom het huis.

Meer informatie over hulp en hulpmiddelen bij dementie:

Dementie
Alzheimer Nederland
Geheugenhulp
Dementiewinkel

FILLUM voor LHBT

FILLUM is de wekelijkse lhbti+ filmavond bij de DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit). De filmavond draait al zo’n 15 jaar en er zijn al meer dan 500 unieke films vertoond.

Lotgenotengroep jonge mantelzorgers

Delft voor Elkaar van de gemeente Delft wil graag steun bieden aan jonge mantelzorgers en wil daarom een nieuw initiatief opstarten.
De bedoeling is om kennis met elkaar te maken en te horen waar jullie interesses/behoeftes liggen om vervolgens te kijken of dit georganiseerd kan worden.

Het idee is om een lotgenotengroep op te starten, zodat jullie structureel bij elkaar kunnen komen, steun bij elkaar kunnen vinden, verhalen met elkaar kunnen delen of activiteiten kunnen ondernemen.
Je hoeft niet iedere keer aanwezig te zijn, omdat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheden heeft.
Door elkaar beter te leren kennen kunnen er activiteiten georganiseerd worden die jullie leuk vinden om te doen.

Ben je hierin geïnteresseerd dan kun je je per mail aanmelden (zie Contact info).

SVB dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Met behulp van dit advies kan de dubbele kinderbijslag worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kijk op SVB dubbele kinderbijslag voor meer informatie.