Activiteiten in de Hofkerk

Wil je meer mensen ontmoeten en met anderen in contact komen? Eenmaal per week ben je van harte welkom in de Hofkerk voor een kopje koffie en een goed gesprek. Ook kun je een boek lenen uit de buurtbibliotheek.

Kijk voor meer informatie op Open ochtend bibliotheek

Daarnaast is er elke maand een warme maaltijd in de kerk, verzorgd door een aantal enthousiaste koks. Meer informatie vind je op Maaltijdgroep Hofkerk

Tot slot is er een 55+ club in de Hofkerk die van september tot eind mei één keer per twee weken een spelletjesmiddag organiseert. Meer informatie staat op Club 55+ Hofkerk

Pilates bij studio Body & Mind

Pilates is een geschikte beweegvorm voor iedereen, ook als u lichte gewrichts- en bewegingsklachten heeft.
Pilates Level Light en 75PlusPilates zijn voor u geschikt als gewrichts- en stijfheidsklachten een beperking vormen of als u senior bent en u uw coördinatie en adembeweging wilt verbeteren en met leeftijdsgenoten wilt trainen. U kunt u ook zittend in een stoel meedoen. Pilates training is een weg die leidt naar lichamelijke en geestelijke fitheid. De bewegingen zijn bewust, fit en licht, spier voor spier.

Ontmoetingsgroep voor mensen met Autisme

Vind herkenning en steun bij anderen door middel van het uitwisselen van ervaringen en tips. Eenmaal per maand is er een bijeenkomst. Elke maand bepalen de deelnemers zelf, over welk onderwerp zij met elkaar willen praten. De consulenten van MEE zullen waar nodig sturing geven aan de groep.

Voordat deelnemers kunnen instromen vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Deze (doorlopende) groep die maandelijks bijeenkomt is bedoeld voor mensen met autisme die een normale of hoge intelligentie hebben.

Kijk voor meer informatie op Trainingen en Lotgenotencontact

Aerobics voor vrouwen in De Wending

Aerobics is een training die meestal op muziek wordt gedaan, met o.a. als doel een betere conditie en fysiek sterker worden. Deze activiteit in de Wending is alleen voor vrouwen. U kunt deelnemen voor een klein bedrag per les.

Activiteiten voor ouderen in de Lindenhof

Bij Woonzorgcentrum De Lindenhof zijn er voor bewoners activiteiten zoals films en optredens, maar ook gymnastiek, handwerken, sjoelen en bloemschikken.

Kijk op De Lindenhof voor meer informatie.

Maaltijdgroep in de Hofkerk

één keer per maand verzorgt een enthousiaste maaltijdgroep een heerlijke warme maaltijd in de Hofkerk. Samen eten staat borg voor ontmoeting en contact met elkaar. Na afloop van de maaltijd wordt dat contact voortgezet onder het genot van een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom, maar het is fijn als u zich even van tevoren aanmeldt. Voor de maaltijd wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Delft.

Kijk op Maaltijdgroep in de Hofkerk voor meer informatie.

Volksuniversiteit Delft

Bij de Volksuniversiteit Delft kunt u terecht voor het volgen van een leuke of interessante cursus op het gebied van uw hobby of interesse. De cursussen zijn betaalbaar en er is een steeds wisselend aanbod.
Er zijn taalcursussen en cursussen op het gebied van kunst en cultuur, mens en maatschappij en hobby en vrije tijd.

MEE Zuid-Holland Noord

MEE Zuid-Holland Noord is een organisatie die cliëntondersteuning, informatie en advies biedt aan mensen met niet aangeboren hersenletsel, een lichamelijke of verstandelijke beperking, achterstand in de ontwikkeling, chronische ziekte of vorm van autisme.
MEE biedt ook ondersteuning aan ouders, mantelzorgers, familie en andere betrokkenen van de persoon om wie het gaat. MEE maakt deel uit van de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar.

Cursussen

MEE biedt verschillende cursussen en ontmoetingsgroepen aan, zoals: “Geld, wat doe je ermee”� , partnergroep autisme, weerbaarheidstraining, sociale vaardigheden, opvoeden, omgaan met een moeilijk lerende puber, liefde of loverboys, vriendschap, MEE4YOU (voor jongeren), relaties en seksualiteit.

Er zijn ook ontmoetingsgroepen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, hun partners en familieleden, praatgroepen seksueel misbruik, moeders ontmoeten moeders, brusjesgroepen (voor kinderen of jongeren die een broer of zus met een beperking hebben) en gespreksgroepen voor volwassenen met autisme.
MEE en VTV hebben daarnaast samen een cursusaanbod op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarbij komen “gezond koken”, “hoe om te gaan met stress en spanningen” en “hoe houd ik mijn huis schoon en opgeruimd” aan de orde.

In Delft is MEE partner van Delft voor Elkaar.

Vertaalservice Delft voor Elkaar

De vrijwilligers van de VertaalService van Delft voor Elkaar zetten zich belangeloos in om de gesprekken tussen medewerkers van organisaties en Delftenaren, die geen of onvoldoende Nederlands spreken, te vertalen.

Veel talen

De VertaalService heeft vrijwilligers die kunnen vertalen naar of vanuit het Arabisch, Berbers, Engels, Farsi/Pastho/Urdu, Koerdisch/Turks, Portugees en Tingrinya/Amharic.

Vertaalverzoeken

Medewerkers van organisaties kunnen een vertaalverzoek indienen via de mail. Stuur hiervoor een mail aan de Receptie van Delft voor Elkaar (zie Contact info)..

De vertaaldienst is gratis. Wel verwacht Delft voor Elkaar dat organisaties die gebruik maken van de vertaalservice hun cliënten informeren en motiveren om aan taalactiviteiten mee te doen.
Het is fijn dat er vrijwillige vertalers zijn die organisaties en anderstaligen helpen om elkaar te begrijpen. Toch blijft Nederlands spreken, voor wie in Nederland woont, noodzakelijk om deel uit te maken van de samenleving. Hoe beter je zelf Nederlands spreekt, des te makkelijker je contact maakt met de mensen om je heen; taal verbindt!

Open maaltijd in De Wending

Elke woensdagavond is er in Wijkcentrum De Wending een open maaltijd. U kunt dan voor een klein bedrag een driegangen maaltijd gebruiken samen met andere (wijk)bewoners. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Delft.

U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden bij René Strengholt (zie Contact info).