Ontmoetingscentrum Vermeertoren

In het ontmoetingscentrum kunnen ouderen en hun mantelzorger terecht voor informatie, praktische hulp, contacten met lotgenoten en sociale contacten.
Deelnemers in het ontmoetingscentrum zijn vaak ouderen met lichamelijke en geestelijke klachten, maar soms ook jongere mensen die vergeetachtig zijn of bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van anderen. Er zijn in Delft vier ontmoetingscentra, waarvan de Vermeertoren er één is.

Voor bezoekers met dementie of cognitieve problemen die hoog zijn opgeleid en/of hoogbegaafd zijn is er in de Vermeertoren de Mondriaan groep. Omdat de interesses beter op elkaar aansluiten, ervaren de deelnemers de dagbesteding als zinvoller.

Als u geïnteresseerd bent in een bezoek aan het ontmoetingscentrum of u kent iemand in uw omgeving voor wie u denkt dat het ontmoetingscentrum een goede dagbesteding kan zijn, dan kunt u altijd langs komen voor advies. Een bezoeker kan op proef meedoen en als hij of zij het als prettig ervaart, kan een Wmo-indicatie voor begeleiding groep worden aangevraagd voor verdere deelname. De cliëntenservice van Pieter van Foreest helpt bij het aanvragen van de indicatie.

Op vrijdagochtend kunnen bewoners van de Vermeertoren terecht in het seniorenhonk in het Ontmoetingscentrum voor ontmoeting en een kopje koffie.

Kijk op Ontmoetingscentrum Vermeertoren voor meer informatie.

Careyn Personenalarmering

Uw eigen huis, een veilige plek. Zelf eten klaar maken, opruimen, een klusje doen. Of ergens koffie drinken, een boodschap doen, een wandeling door het park. Zelfstandigheid en vrijheid is veel waard. Maar wat als u plotseling niet lekker wordt? Of er is een situatie waarin u zich niet veilig voelt. U heeft uw telefoon of mobiel niet altijd bij de hand. Dan geeft één druk op de knop van uw (mobiele) alarmering de zekerheid dat er hulp komt. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Naast Careyn bieden ook Pieter van Foreest en enkele andere aanbieders personenalarmering. Informeer altijd eerst bij uw eigen zorgverzekeraar met welke aanbieders zij een contract hebben.

Kijk op Careyn Personenalarmering voor meer informatie.

Logopedie Sterk

Logopedie en pgb begeleiding Sterk staat voor sterker worden in spreken, eten, drinken, communiceren, lezen, schrijven en taalvaardigheid. Iedereen kan specialistisch maatwerk nodig hebben; de groep jonge kinderen van 2 tot 8 jaar in het bijzonder. Maar ook mensen van alle leeftijden. Voor kinderen wordt gewerkt met het kindvriendelijke programma Mondcircus om op een leuke en effectieve manier belangrijke vaardigheden te oefenen en te verbeteren. Ook voor het begeleiden van autistische kinderen en het mogelijk maken van passend onderwijs op het gebied van begrijpend lezen, taal en sociale vaardigheden kunt u hier terecht.

Activiteitencentrum Aventurijn

Aventurijn is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Dagbesteding is een goed alternatief voor mensen die door hun beperkingen geen betaald werk kunnen verrichten. Daarnaast is er gelegenheid om mensen te ontmoeten met dezelfde beperking.
Bij Aventurijn kunnen elke dag 25 tot 30 mensen terecht voor dagbesteding. Er is een aanbod van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld beweging, creatieve activiteiten, koken en het leren werken met een computer. Één keer per maand is er het NAH-café

Kijk op Aventurijn van Gemiva-SVG voor meer informatie.

Debora, centrum voor leven met en na kanker

Debora, centrum voor leven met en na kanker is hét ontmoetingscentrum van Delft en omstreken voor mensen met kanker en hun naasten. Debora, centrum voor leven met en na kanker biedt aandacht, ondersteuning en ontspanning.
Van een luisterend oor bij een lekker kopje koffie of thee tot de vele uiteenlopende activiteiten die zij bieden: voorlichting, lotgenotencontact, creatieve activiteiten, verwenactiviteiten, maar ook groeiactiviteiten.

Ook partners, gezinsleden en direct betrokkenen zijn welkom, want kanker heb je niet alleen.
Tijdens of nadat de behandeling is afgerond, biedt Debora, centrum voor leven met en na kanker ondersteuning in het acceptatie- en verwerkingsproces van deze ingrijpende periode.

Jij bent onze gast

Loop gerust eens binnen voor een kopje koffie of thee en een praatje met één van de gastvrouwen of -heren. Zij kunnen je persoonlijk vertellen wat Debora, centrum voor leven met en na kanker heeft te bieden.

Mantelzorgondersteuning

U bent mantelzorger als u onbetaald en langdurig voor iemand van uw familie of vrienden zorgt die chronisch ziek, gehandicapt of psychisch ziek is. Om dit op een gezonde manier vol te kunnen houden is het is belangrijk om af en toe de zorg en uw zorgen te delen.
Bij Delft voor Elkaar kunt u terecht voor informatie, advies en verschillende vormen van ondersteuning. U kunt hierbij denken aan cursussen, themabijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten of een persoonlijk gesprek.
U kunt zich ook aanmelden voor de mantelzorgnieuwsbrief met uitgebreide informatie, adressen, tips en ideeën. Stuur een mail aan Delft voor Elkaar (zie Contact info) met als onderwerp: aanmelden mantelzorgnieuwsbrief.

Kijk voor meer informatie op Mantelzorgondersteuning Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar

Bij Delft voor Elkaar kunt u terecht voor allerhande vragen; of het nu gaat om een luisterend oor of om meer praktische vragen, zoals hulp bij boodschappen doen, een klusje in huis etc. Dit kan voor uzelf zijn, maar ook voor een familielid, een vriend(in), buurman of buurvrouw. Bel ons gerust! De cliëntondersteuners en maatschappelijk werkers van Delft voor Elkaar staan voor u klaar voor persoonlijk advies.

Mentorschap Haag en Rijn

Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. De mentor speelt vooral een rol als de betrokkene niet meer in staat is besluiten over de zorg te nemen.
De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Hij/zij neemt waar nodig beslissingen over de zorg. Daarbij houdt hij/zij zoveel mogelijk rekening met hetgeen de betrokkene zelf wil en kan. Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter. U kunt bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn terecht voor een vrijwillige mentor.

Alzheimer Bezoekdienst

Vrijwilligers van de Alzheimer afdeling Delft-Westland-Oostland bieden ondersteuning bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie, zodat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast. De vrijwilliger onderneemt, in overleg, activiteiten die passen bij de interesses en mogelijkheden van de persoon met dementie.
Mantelzorgers kunnen ook voor zichzelf een beroep doen op de Bezoekdienst. In dat geval komt de vrijwilliger om ontspannende activiteiten te ondernemen met de mantelzorger.

Alzheimer Café Delft

Het Alzheimer Café in Delft is geopend op de tweede maandag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Het is een ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met dementie. Elke maand is een deskundige aanwezig om een bepaald thema te bespreken. Tevens biedt het Alzheimer Café de mogelijkheid om lotgenoten en hulpverleners te ontmoeten en vragen te stellen over uw persoonlijke situatie. Er is een informatietafel beschikbaar met diverse folders en brochures over dementie.

Kijk op Alzheimer Café Delft voor meer informatie.