Taal Sociaal in De Vleugel

Delft voor Elkaar organiseert op twee locaties taallessen voor inwoners van Delft voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is: in wijkcentrum De Vleugel en in wijkcentrum Het Buitenhuis.

Waarom Taal Sociaal?

Bij Taal Sociaal kun je de Nederlandse taal in een rustige en gezellige omgeving samen met anderen oefenen. In een kleine groep leer je beter praten, lezen en schrijven. Iedereen in de groep komt aan het woord en kan vragen stellen. Bij Taal Sociaal verbeter je niet alleen je Nederlands maar ook je kennis over de Nederlandse samenleving en cultuur.

Voor wie?

De lessen zijn gericht op mensen die al een basiskennis hebben van de Nederlandse taal. De lessen worden gegeven door vrijwilligers.

Cursusduur

September t/m juni (1x per week 2 uur les). Tussendoor instromen is mogelijk.

Kosten

25,- per cursusjaar (incl. koffie/thee)

Spreekuur en inschrijven

Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij het inloopspreekuur in wijkcentrum De Vleugel (Aart van der Leeuwlaan 4): woensdag van 13.00 tot 15.00 uur en op afspraak.

Voor meer informatie zie de Taal Sociaal flyer of stuur een mail (zie Contact info).

Leslocaties

Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft
Wijkcentrum Het Buitenhuis – Buitenhofdreef 274, Delft

Taal Sociaal in Het Buitenhuis

Delft voor Elkaar organiseert op twee locaties taallessen voor inwoners  van Delft voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is: in wijkcentrum De Vleugel en in wijkcentrum Het Buitenhuis.

Waarom Taal Sociaal?

Bij Taal Sociaal kun je de Nederlandse taal in een rustige en gezellige omgeving samen met anderen oefenen. In een kleine groep leer je beter praten, lezen en schrijven. Iedereen in de groep komt aan het woord en kan vragen stellen. Bij Taal Sociaal verbeter je niet alleen je Nederlands maar ook je kennis over de Nederlandse samenleving en cultuur.

Voor wie?

De lessen zijn gericht op mensen die al een basiskennis hebben van de Nederlandse taal. De lessen worden gegeven door vrijwilligers.

Cursusduur

September t/m juni (1x per week 2 uur les). Tussendoor instromen is mogelijk.

Kosten

25,- per cursusjaar (incl. koffie/thee)

Spreekuur en inschrijven

Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij het inloopspreekuur in wijkcentrum De Vleugel: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur en op afspraak.

Voor meer informatie zie de Taal Sociaal flyer of stuur een mail (zie Contact info).

Leslocaties

Wijkcentrum de Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft

Wijkcentrum het Buitenhuis – Buitenhofdreef 274, Delft

Taalschool Rijswijk Delft

Er is een vestiging van de Taalschool Rijswijk in Delft. De school biedt inburgeringstrajecten, taalonderwijs en begeleiding aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Taalschool Rijswijk hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de cursisten. Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

De Taalschool biedt meer dan alleen taallessen. Zij ondersteunt de deelnemers bij het opstellen en uitvoeren voor hun plan voor de toekomst. Dat kan gericht zijn op het vinden van een baan, een passende studie of een leerwerktraject. Aan de hand van dit plan worden de taaltrajecten en eventueel aanvullende modules aangeboden.

DelftseBuur

DelftseBuur is een initiatief van Delftenaren voor Delftenaren. Inburgeren doen we samen door elkaar beter te leren kennen. We zijn samen mens. Gelijkwaardiger kan het niet.
De vrijwilligers van de DelftseBuur zetten zich allemaal belangeloos in, zonder uitzondering.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Word buddy van een vluchteling: zoek elkaar een paar uur per week op, eet bijvoorbeeld samen wat, verken de stad of pleeg een telefoontje. De gewone dagelijkse dingen die je voor anderen doet en ondertussen de Nederlandse taal oefenen;
  • KoffieNL koffiedrinken en Nederlands kletsen in de Jessehof op de Burgwal; elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
  • op de eerste en derde zaterdag van de maand is er HuisNL op de Burgwal en in de zomer in het Wilhelminapark
  • Taal is de kernactiviteit van DelftseBuur. Samen met het team van TaalNL en andere vrijwilligers verbeteren zij hun Nederlands.

Welkom in Delft platform

Met de komst van veel vluchtelingen naar Nederland draagt ook Delft haar steentje bij. Om mensen een warm welkom te geven in Delft steken gemotiveerde vrijwilligers en professionals hun handen uit de mouwen om de nieuwe bewoners te ondersteunen. In de stad Delft bestaan een groot aantal initiatieven van inwoners en van vrijwilligersorganisaties om statushouders te helpen mee te gaan doen in Delft. Ook is er een uitgebreid aanbod van professionele partijen.

Doel van het platform is om:

a) initiatieven stimuleren en faciliteren, kennis en ervaring uitwisselen;

b) afstemmen tussen ondersteuners en professionals en voor onderlinge doorverwijzing en warme overdracht;

c) statushouders met (geestelijke) gezondheidsproblemen helpen om aan professionele hulp te komen zoals GGD en GGZ;

d) structurele knelpunten die aan het licht komen bij het helpen van de statushouders te communiceren naar het stadsbestuur.

In het Welkom in Delft platform zitten de volgende personen/organisaties:

Delftse Buur werkt met vrijwilligers die (oorlogs-)vluchtelingen ondersteunen bij sociale inburgering: koffiedrinken en/of samen eten, de stad verkennen, een telefoontje plegen. Ondertussen oefen je samen Nederlands. DelftseBuur is nabuurschap in Delft.

Taalhuis Delft is het informatiepunt over al het formele en informele taalaanbod in Delft. Zij organiseren o.a. elke woensdagavond het Taalcafé Delft in DOK Open. Informatie: bernadette@taalcollectiefdelft.nl

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en ISOFA/ Schuldhulpmaatje Delft
Beide organisaties ondersteunen op financieel gebied. Informatie: ger.fischer@xs4all.nl

De wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban van de Protestantse Kerk Delft organiseert eens per maand op zondagavond in de Bethlehemkerk een Open Avondmaaltijd waar ook statushouders van harte welkom zijn. Iedereen neemt iets te eten of te drinken mee, en als dat niet lukt is het ook goed omdat het eten gedeeld wordt. Informatie: geaenwimdejong@telfort.nl

Wouke Lam, betrokken inwoner, verzorgt verbinding met het Vrouwen in Delft platform en Human House Delft

De Gemeente Delft zet in op samenwerking met en in de stad en vindt het dan ook belangrijk deel te nemen aan de overleggen van het platform om te weten wat er speelt en actief mee te denken.

Taalschool Rijswijk / Delft is het eerste contact als nieuwkomers vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar Delft komen. Dit gebeurt zodra het huurcontract bij een woningbouwvereniging is getekend. Zij begeleiden nieuwkomers gedurende een half jaar en brengen ze o.a. in contact met DelftseBuur.

De Jongerenacademie Delft Support begeleidt alle jongeren in de leeftijd 18 tot 27 jaar die geen opleiding, werk of geld hebben en daar iets aan doen willen. Samen met de jongeren kijken ze wat ze willen en nodig hebben en stellen een plan van aanpak op. Lukt het niet direct om naar school of aan het werk te gaan dan komt hij/zij onder begeleiding van een jongerenconsulent in een traject. Dit kan bestaan uit: trainingen, workshops, assessments, voorlichting en coaching gesprekken.

Werkse! begeleidt Delftenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Onze missie: iedereen doet er toe en is door werk kansrijker. Ook aan statushouders biedt Werkse! begeleiding op maat richting werk en participatie.

Delft voor Elkaar helpt inwoners voor een bepaalde periode om de administratie op orde te brengen en te houden en de vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij het uitzoeken op welke inkomensondersteunende regelingen bewoners van Delft recht hebben. Daarnaast helpt de Formulierenbrigade bij het invullen van verschillende formulieren. (zoals voor huur- en zorgtoeslag, enz.)

Wilt u ook deelnemen aan het Welkom in Delft platform neem dan contact op met Bernadette Lengkeek of bel 06 2083 7565.

Stichting Joury

Stichting Joury zet zich in voor Syrische en Arabische vrouwen en hun kinderen. Dit doen zij door middel van het organiseren van diverse activiteiten, workshops en uitjes.

Oefenen met de Nederlandse taal bij KopieKoffie

Wil je beter Nederlands leren spreken? Dat kan bij KopieKoffie! Er zijn twee groepen waarin je kan oefenen met Nederlands. De ene groep doet dat met creatieve dingen, zoals spelletjes. De andere groep werkt aan de hand van nieuwsberichten. De groepen zijn klein, zodat je goed kan oefenen.

Nederlandse Taalcursus in de Wending

St. Misa biedt gestructureerde cursussen Nederlandse taal met een begintoets en eindtoets in wijkcentrum de Wending. Daarnaast ondersteunt St. Misa migranten in een achterstandssituatie met integrale educatieve activiteiten en zelfstandige en actieve deelname aan de samenleving.

Stuur een mail voor meer informatie: tsawa010@gmail.com of bel 06 4164 1522.

Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft

De Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft (SGVD) helpt het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken. Zij beheren een fonds door het werven van donaties en giften van Delftenaren en werken daarbij samen met Participe Delft. Zij verzorgen de aanvragen van vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND toestemming hebben gekregen hun gezin over te laten komen. De stichting SGVD vergoedt dan de tickets. De bijdrage is een gift, geen lening.

Koffie NL bij de Jessehof

Vluchtelingen die als statushouders in Delft zijn komen wonen, willen graag Delftenaren leren kennen en Nederlands oefenen in gewone gesprekjes. Elke week op woensdagochtend komen ze in kleine groepjes koffiedrinken en (Nederlands) kletsen in de Jessehof. Zo krijgen Delftenaren de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Er zijn verhalen over andere landen, ervaringen over inburgeren en kennismaken met Nederland. De vluchtelingen horen hoe Nederlanders leven en werken. Ze leren daardoor sneller Delft kennen, maar ook meer mensen. Kom langs bij KoffieNL en knoop een gesprek aan. Vergeet de grenzen én ontdek de rijkdom ervan.

Kijk op Delftse Buur KoffieNL voor meer informatie.