`t Goeie Doelen Winkeltje

Bij ’t Goeie Doelenwinkeltje kunt u tweedehands spullen kopen voor een zacht prijsje. Er zijn meubels, lampen, boeken, dvd’s, kleding, speelgoed, servies en nog veel meer. Met de opbrengst zorgen zij dat kinderen in de derde wereld en in Delft een beter leven krijgen. Ze richten zich daarbij op onderwijs en gezondheid.

Mentorschap Haag en Rijn

Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen. De mentor speelt vooral een rol als de betrokkene niet meer in staat is besluiten over de zorg te nemen.
De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Hij/zij neemt waar nodig beslissingen over de zorg. Daarbij houdt hij/zij zoveel mogelijk rekening met hetgeen de betrokkene zelf wil en kan. Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter. U kunt bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn terecht voor een vrijwillige mentor.

SVB dubbele kinderbijslag thuiswonend kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonend kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u in sommige gevallen dubbele kinderbijslag krijgen als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Met behulp van dit advies kan de dubbele kinderbijslag worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kijk op SVB dubbele kinderbijslag voor meer informatie.

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job helpt ouders met jarige kinderen wanneer zij door het ontbreken van financiële mogelijkheden de verjaardag van hun kinderen niet zouden kunnen vieren.
De ouders of verzorgers van het kind kunnen via de Voedselbank Delft een gratis verjaardagspakket ontvangen. Het pakket bestaat uit traktaties, lekkers en cadeautjes.

Kijk op Stichting Jarige Job voor meer informatie.

Voedselbank Delft

Voedselbank Delft geeft voedselpakketten uit ter waarde van 10 tot 15 euro per week aan mensen met een laag inkomen. Dat iemand een laag inkomen heeft kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld schulden. De verstrekking is tijdelijk.
Er is ook een afdeling non-food, waar men terecht kan voor meubels e.d.
Daarnaast is er een afdeling vakantiebank voor korte vakanties voor minder draagkrachtige gezinnen en is het mogelijk om voor kinderen t/m 12 jaar een verjaardagspakket te ontvangen met een traktatie, lekkers en cadeautjes. De Voedselbank werkt ook samen met de Speelgoedbank Delft voor speelgoed en Kledingbank de Buurvrouw voor kleding.

Wetswinkel Delfland

Bij de Wetswinkel Delfland kun je op maandag- en woensdagavond, tussen 18.15 uur en 19.30 uur terecht voor gratis juridische hulp. Je kunt gewoon binnenlopen of een afspraak maken via het contactformulier op de website van Stichting Wetswinkel Delfland. Ze kunnen advies geven over arbeidsrecht, huurrecht, personen-en familierecht, vreemdelingenrecht, consumentenrecht, strafrecht en bestuursrecht.

.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Geen geld voor sport of cultuur? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!

Hoe werkt het? Kijk op de website van het volwassenenfonds en kijk welke spelregels er gelden in Delft. Je vindt er ook verschillende organisaties die je kunnen helpen met je aanvraag.

Bedenk welke activiteit je graag wil doen en vul een deelnemersformulier in. Neem dit formulier mee naar de afspraak met de intermediair.

Doe een proefles voor je activiteit. Na de (geslaagde) proefles stuurt de intermediair jouw aanvraag in. Na ongeveer drie weken hoor je of je aanvraag is goedgekeurd.

Na goedkeuren kun je je inschrijven. Soms ontvang je ook een waardebon om sportspullen of attributen te kopen.

Het volwassenenfonds betaalt jouw contributie rechtstreeks aan de sport- of cultuur aanbieder.

Inloopspreekuur wijkcentrum Wippolder

Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is er inloopspreekuur in wijkcentrum Wippolder. Heb je een hulpvraag of maak je je ergens zorgen over? Heb je even wat ondersteuning nodig of wil je iets betekenen voor een ander? Kom gerust langs bij ons inloopspreekuur in Wippolder. Een afspraak maken is niet nodig.

WijWest Dichtbij

WijWest Dichtbij is een plek waar iedereen welkom is voor hulp, advies en ontmoeting. Een plek dichtbij bewoners van Delft, waar je zo binnen kan lopen, mensen kan ontmoeten en waar je iedere hulpvraag kan stellen.
WijWest Dichtbij zit in winkelcentrum De Hoven in Delft.

Stichting Urgente Noden

Stichting Urgente Noden (SUN) beheert een fonds dat financiële hulp verleent aan inwoners van Delft e.o. die dringend hulp nodig hebben en niet in aanmerking komen voor andere financiële hulp. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een erkende hulpverlenende organisatie of door budgetbeheerders of bewindvoerders.